aikido, ki, kiaikido, łódź, lodz, lodzka, łódzka, sekcja, dojo, ćwiczenia, sala, gimnastyczna, sztuki, walki, zajęcia, zajecia, aikido dojo, aikido łódź, dojo łódź, sztuki walki, walka, samoobrona, sport, sporty, martial, arts, seagal, ueshiba, aiki, aikikai, kimono, japonia, nippon, ki


>> Michael Winter

Michael WinterMichael Winter jest z wykształcenia politologiem, ale ze wzlędu na niezdrowy tryb życia i niechęc do politycznych „zagrywek” zająl się studiowaniem Ki Aikido z tego powodu, ze jak sam twierdzi w Ki Aikido prowadzi się partnera a nie sztucznie nad nim dominuje. Sam często powtarza, ze poprzez Aikido można łatwo manipulować ludzmi i dlatego wielu Aikidoków w samej nawet Japonii zajmuje się poltyką. Ki Aikido studiuje od 1974 r. bedąc szefem Najwiekszego berlińskiego dojo Ki Aikido. Od kilku lat jest oddelegowny przez Doshu Yoshigasaki jako szef szkolenia Ki Aikido na polskę.

Aktualnie posiada 4 dan Ki Aikido.


Autor: Darek Skowroński