aikido, ki, kiaikido, łódź, lodz, lodzka, łódzka, sekcja, dojo, ćwiczenia, sala, gimnastyczna, sztuki, walki, zajęcia, zajecia, aikido dojo, aikido łódź, dojo łódź, sztuki walki, walka, samoobrona, sport, sporty, martial, arts, seagal, ueshiba, aiki, aikikai, kimono, japonia, nippon, ki


>> Genealogia Aikido

Początki Aikido giną w dziejach, a daty znamy od:
Shinra Saburo Yoshimitsu – Twórca Daito Ryu w XII w.
Takeda Sokaku – Twórca Daito Ryu Aikijujitsu 1858-1943
Shodo Morita -  Nihon Goshin Aikido
Okuyama Yoshiji -  Hakko Ryu Jujitsu
Yamashita Minoru – Shido Ryu Jujitsu
Yamada Saburo – Yamate Ryu Jujitsu 1926-1976
Takeda Tokimune – Daito Ryu Aikibudo

Ueshiba Morihei – Twórca Aikido 1883-1969
Uczniowie M. Ueshiby...

Ueshiba Kisshomaru - 1921-1999 Syn i kontynuator linii Aikikai - Doshu
Ueshiba Moriteru – Obecny Doshu Aikikai, wnuk Morihei Ueshiby
Tanaka Setaro -  Shinriaku Heiho
Noguchi Senryuken - Shindo ryu
Fukui Harunosuke - Yae-ryu
Otsuki Yutaka - Otsuki-ryu
Inoue Noriaki - Shin'ei Shinwa Taido
Hoshi Tetsuomi -  Hoshi-ryu Kobujutsu
Hirai Minoru -  Korindo
Mochizuki Minoru - Yoseikan Aikido 10 Dan nadany przez IMAF w 1979 r
Shioda Gozo -  Yoshinkan Aikido 10 Dan nadany przez IMAF
Tomiki Kenji -  Tomiki-ryu Aikido 8 Dan Aikido, 8 Dan judo
Tohei Koichi -  Ki no Kenkyukai/Shinshin Toitsu Aikido 10 Dan

Najwyższe stopnie w Aikido:

Michio Hikitsuchi – 10 Dan nieoficjalnie nadany M. H. przez O’Sensei
Seiseki Abbe –  10 Dan nadany ustnie przez O’Sensei, oficjalnie 8 Dan
Yoshio Sugino – 10 Dan twórca Katori Shinto Ryu, nadany przez IMAF
Rinjiro Shirata – 10 Dan nadany pośmiertnie przez Aikikai
Kisaburo Osawa – 10 Dan nadany pośmiertnie przez Aikikai
Morihiro Saito – 9 Dan nadany przez Aikikai
Tada Hiroshi - 9 Dan Aikikai
Inoue Kyoichi - 9 Dan Yoshinkan Aikido
Kashiwaya Koichi - 8 Dan Shinshin Toitsu Aikido
Kenjiro Yoshigasaki – 8 Dan Shinshin Toitsu Aikido
Kobayashi Hirokazu - 8 Dan, Aikikai, twórca Kobayashi Aikido
Nabuyoshi Tamura  - 8 Dan Aikikai
Nishio Shoji - 8 Dan Aikikai, 7 Dan Iaido
Saotome Mitsugi – 8 Dan Aikikai
Shimizu Kenji - 8 Dan Aikikai
Sugano Seiichi - 8 Dan Aikikai
Tohei Akira - 8 Dan Aikikai
Tomita Seiji - 8 Dan  Aikikai, 7 Dan Iaido
Yamada Yoshimitsu - 8 Dan Aikikai


Autor: Darek Skowroński